Fediverse Enhancement Proposals (FEP) A common place for people to create drafts and follow lightweight rules for documenting technical details for other developers. Also see: https://socialhub.activitypub.rocks
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
pukkamustard 7a0d25c303 ISSUE_TEMPLATE/tracking_issue.md: Add template for tracking issue 4 miesięcy temu
..
tracking_issue.md ISSUE_TEMPLATE/tracking_issue.md: Add template for tracking issue 4 miesięcy temu