Fediverse Enhancement Proposals (FEP) A common place for people to create drafts and follow lightweight rules for documenting technical details for other developers. Also see: https://socialhub.activitypub.rocks
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

83 B