The FEP repository has been moved to https://codeberg.org/fediverse/fep. Please submit FEPs there.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Den här utvecklingskatalogen är arkiverad. Du kan se filer och klona katalogen, men inte öppna ärenden eller genomföra push- eller pull-förfrågningar.
David Sterry 9015e0b5f5 Merge pull request 'Post notice of move to codeberg' (#25) from weex/Fediverse-Enhancement-Proposals:sunset into main 4 månader sedan
ISSUE_TEMPLATE ISSUE_TEMPLATE/tracking_issue.md: Add template for tracking issue 1 år sedan
feps Fix a few typos 11 månader sedan
EDITORS.md EDITORS: add Arnold Schrijver 9 månader sedan
LICENSE init 1 år sedan
README.md post notice of move to codeberg 4 månader sedan
SUBMISSION.md SUBMISSION: Move to codeberg.org. 8 månader sedan
fep-0000-template.md FEP-a4ed: Draft updates 1 år sedan

README.md