The FEP repository has been moved to https://codeberg.org/fediverse/fep. Please submit FEPs there.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.

231 B

Submission Methods

A list of methods for submitting a FEP proposal.

codeberg.org

A proposal may be submitted by creating a pull request to the FEP Git repository hosted at codeberg.org (https://codeberg.org/fediverse/fep).